OGÓLNOPOLSKI BIEG GÓRSKI

28 wrzesień 2014

Cel zawodów

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w regionie w biegu anglosaskim w kategoriach: seniorka/ senior, juniorka/junior, juniorka młodsza/junior młodszy ,młodzik , młodziczka , dzieci starsze

- popularyzacja biegów górskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy biegaczami z Polski ,

- promocja turystyczno – rekreacyjnych walorów Łódzkiego promocja Gminy Sławno , powiatu Opoczyńskiego

Zasady uczestnictwa

Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność, co zobowiązane są potwierdzić własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia, pozostałe osoby za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Prawo startu w OGÓLNOPOLSKIM BIEGU GÓRSKIM mają obywatele Polski bez względu na aktualne miejsce zamieszkania.

W zawodach mogą startować zawodnicy, którzy zapłaconą opłatę startową w wysokości juniorki młodsze/ juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy – 20zł. seniorki, seniorzy – 25 zł., . Zgłoszenie po 20 września 2014r. będzie skutkowało naliczeniem opłaty startowej zwiększonej o 100%.

Świadczenia dla zawodników w ramach opłaty startowej:

napoje na trasie i mecie biegów; posiłek regeneracyjny po biegu; zabezpieczenie medyczne nagrody rzeczowe.

Nagrody

Za zajęcie I-III Open puchary + nagrody rzeczowe
Kat . wiekowe za zajęcie I – III puchary plus nagrody rzeczowe

Noclegi we własnym zakresie:

Hotel Park Hotel Opoczyński Hotel Savana

Miejsce i Biuro zawodów

Sławno koło Opoczna (dokładna lokalozacja na mapce obok)

Odprawa

Pizzeria Desperado's
ul. Piotrkowska 13
26-300 Opoczno

Trasa biegu

Trasa w Sławnie jest trasą typowo górska !!! Jak widzimy na mapkach mocno kręta pełna korzeni , konarów, kamieni , skał, piachu . Trasa na której trenują na co dzień kolarze górscy . To oni utrzymują jej charakter przecierają ścieżki nadają ton stromym zbiegom i udrażniają ścieżki . Projektantem większości trasy jest trener Integral Collections MTB Team Przemysław Gierczak . Na większości tej trasy odbywała je OOM MTB w 2006,20013roku. W 1996 w Sławnie odbyły się MP w kolarstwie górskim MTB.

Od 2010 roku na tej trasie trenują najlepsi Polscy zawodnicy górscy młodych kategorii wiekowych . Łucja Wiktorowicz , Bartłomiej Świątek , Mateusz Celak , Szymon Wiktorowicz i cała sekcja biegowa Opoczno Sport Team . Zapraszamy na stronę trenera Integral Collections MTB.
www.przemekgierczak.pl

Mapki tras


I widzimy się 28 września w Sławnie na typowo "górskiej" trasie !!!

Udział zapowiedzieli

Organizatorem imprezy jest
Opoczno Sport Team , MTB Galiński maraton !

Marka ciesząca się uznaniem! Oprócz cyklów maratonów MTB organizowali :
Puchar Polski w kolarstwie górskim MTB 2012
Mistrzostwa Polski w półmaratonie MTB 2013
Memoriał Marka Galińskiego 2014
I , II Bieg o puchar Burmistrza Opoczna
Opoczno Sport Team współpracuje również z Studiem Reklamy JOINT, które wykonuje szereg akcji promocyjnych gwarantujące najwyższe standardy reklamowo –promocyjne.
Zespół Szkół Technicznych zapewnia pomoc w obstawie imprezy, w zespole szkół Technicznych funkcjonuje klasa wojskowa, profil bardzo popularny. Dodatkowym atutem jest patronat medialny portalu www.opoczno.info, który przedstawia niezależnie od poglądów najważniejsze informacje z życia miasta i powiatu.
Pełen profesjonalizm organizowanym imprezom nadaje OST pomiar czyli firma zajmująca się elektronicznym pomiarem czasu. Zobacz oficjalną stronę organizatora!

Opoczno Sport Team

Kategorie

wiekowe, dystanse i różnice wzniesień

- dzieci starsze (rok ur. 2001 - 2002) - 1,km
- młodzicy, młodziczki (rok ur. 1999 - 2000) – 1,5 km
- juniorki młodsze (rok ur. 1997 -1998) i juniorki (rok ur.1995-1996) – 3,2 km
- juniorzy młodsi (rok ur. 1997-1998) i juniorzy (rok ur. 1995–1996) – 3,2 km
- seniorki - rok ur. 1994 i starsze) 6,4 km
- seniorzy – rok ur. 1994 i starsi– 6,4 km

Partnerzy

Zapisz się już dziś

OGÓLNOPOLSKI BIEG GÓRSKI 28 wrzesień 2014

Program

28.09.2014r. (Niedziela )

-godz. 8°° – 915 – przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń i wydawanie numerów startowych
- godz. 930 – start dzieci starszych 12-13 lat (rok ur.2001 – 2002),
- godz. 940– start młodziczek , młodzików 14-15 lat (rok ur. 1999 – 2000),
- godz. 1000– start juniorek mł. , juniorek
- godz.1045 – start kat junior , junior mł.
- godz. 1130 – start kat. Senior , seniorka – open
- godz. 1300 – oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, medali i nagród rzeczowych

27.09.2014r. (sobota)

- godz. 1600 – 1900 – weryfikacja i wydawanie numerów startowych
- godz. 20:00 – odprawa techniczna kierowników i trenerów poszczególnych klubów.

Kontakt z Nami

Jacek Wojtarek
tel. 726 229 292
jacekwojtarek@wp.pl